Begränsad garanti och returpolicy

Begränsad garanti

Enovation kontrollerar tillverkade produkter. Enovation Controls garanterar att alla Enovation Controls-produkter bedöms vara defekta i material och / eller utförande, under normal användning, under en period av TVÅ år från tillverkningsdatum om inte annat anges.

Under garantiperioden kommer Enovation Controls, efter eget val, att göra rimliga ansträngningar för att reparera eller ersätta defekta produkter. förutsatt att kunden har returnerat den defekta produkten till Enovation Controls, fraktkostnader förbetalda. Varje reparation eller utbyte, efter Enovation Controls, ska vara kundens enda och exklusiva botemedel. Vi ansvarar inte för skador orsakade av felaktig installation, försummelse eller missbruk och är begränsade till att endast reparera eller byta ut artikeln. Vi ansvarar inte för utrustning som produkten är installerad på.

Produktretur

Kontakta oss gärna för att börja återvända.

Återbetalningar

Du har 30 kalenderdagar att returnera en artikel för återbetalning från det datum då du mottog den. För att vara berättigad till återbetalning måste din vara vara oanvänd och i samma skick som du fick den. Din vara måste vara i originalförpackningen och du måste ha fakturan eller inköpsbeviset. När vi har mottagit din artikel kommer vi att inspektera den och meddela dig att vi har fått din returnerade artikel. Vi kommer omedelbart att meddela dig om status för din återbetalning efter att ha inspekterat artikeln. Om din retur är godkänd kommer vi att återbetala ditt kreditkort.

Du kommer att vara ansvarig för att betala för dina egna fraktkostnader för att returnera din vara. Fraktkostnader återbetalas inte. Om du får en återbetalning dras kostnaden för returfrakt från din återbetalning.

Garantin återgår

Innan en produkt som kunden anser vara felaktig återlämnas måste kunden lämna information om garantianspråket till Enovation Controls, en fullständig beskrivning av produkten, detaljer från modellnummeretiketten som bifogas varje produkt, inklusive modellnummer, artikelnummer och datumkod och erhålla från Enovation Controls ett garanti- / returbehörighetsnummer (RMA-nummer).

Varje anspråk på brist eller skada på sändningen måste åtföljas av följesedeln inom 15 dagar efter mottagande eller fakturadatum, beroende på vilket som inträffar senare. Leveransskador är transportörens ansvar och kunden måste göra anspråk direkt på transportören.

Ansvarsfriskrivning

ENOVATIONSKONTROLLER SKALL INGEN ANSVAR FÖR, OCH UTTRYCKLIGT FRISKRIVA NÅGON GARANTI ELLER BEKRÄFTELSE AV FAKTA, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, ANNANT SOM SÄTT I DENNA GARANTIÅTGÄRD, INKLUDERANDE, UTAN BEGRÄNSNING (1) FÖLJANDE FÖLJANDE FÖLJANDE ; (2) NÅGON GARANTI ELLER BEKRÄFTELSE AV FAKTA RELATERAD TILL MISBRUK, FELKRE VAL, REKOMMENDATION ELLER FELANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT; OCH (3) NÅGON GARANTI ELLER BEKRÄFTELSE AV FAKTA ATT KATALOGERNA, LITERATUREN OCH WEBBPLATSER DET GÖR PÅ NÄTT ILLUSTRERA OCH BESKRIVAR PRODUKTER

Ansvarsbegränsning

NÅGOT ANSVAR FÖR FÖLJANDE, TILLFALL, SÄRSKILT EXEMPEL ELLER PUNITIVA SKADOR FRISKRIVS UTTRYCKLIGT. ENOVATIONSKONTROLLENS ANSVAR I ALLA HÄNDELSER SKAL INTE ÖVERSTIGA KÖPPRISET FÖR PRODUKTEN SOM GÖR RISK FÖR ANSVAR. ENOVATIONSKONTROLLER, REPARATION, ERSÄTTNING ELLER BETALNING AV SÅDAN BELOPP SKAL VARA SLUTLIGT OCH EXKLUSIVT ÅTGÄRD FÖR UTSLÄPPNING ELLER OTILLGÄNGLIG PÅ NÅGON ANNAN RÄTTSÄTT SPECIFICERAD HÄR OCH FÅR INTE ANVÄNDAS ELLER PÅSTÅS AV KUND ATT FEL ÄR FEL. FÖRETAGETS ANSVAR SKALL GÅNG MED UTGÅNGEN FÖR GARANTIPERIODEN NEDAN NEDAN.